MENU


  STRONA GŁÓWNA

  HISTORIA

  PRACOWNIA

  WŁADZE

  CZŁONKOWIE

  OPIEKUN

  PLAN PRACY

  KALENDARIUM

  PUBLIKACJE

  ZIMA W MIEŚCIE

  ZLOTY SKKT

  AZYMUCIAK

  SZKOLNA InO

  KONKURSY

  ZNACZKI BUTTON

  ODZNAKI

  ŚPIEWNIK

  OSIĄGNIĘCIA

  NAPISALI O NAS

  ZDJĘCIA

  NASZA SZKOŁA

  SKKT W SIECI

  NASZE MIASTO

  CIEKAWE LINKI

  PAMIĘTALI O NAS

  GADŻETY

  DO POBRANIA

  KONTAKT

 

Opracowanie:

pino430@poczta.onet.pl

HISTORIA NASZEGO SKKT

 

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim zostało założone 17 września 1975 r. i otrzymało numer ewidencyjny 21.

.

.

Opiekunem Koła został pan mgr Rudolf Probst, nauczyciel biologii i języka niemieckiego, wcześniej dyrektor szkoły i były żołnierz AK.

Koło konturowało bogatą tradycję ruchu krajoznawczego w liceum, który w latach 50-tych i 60-tych, do początku lat 70-tych był realizowany przez Szczep Harcerski „Węzeł”. Opiekę nad nim sprawował ś.p. druh Mieczysław Stagrowski, wieloletni nauczyciel języka łacińskiego w liceum, autor pierwszego turystycznego informatora o Radzyniu Podlaskim.

SKKT PTTK nr 21 już na początku swojej działalności odnotowało kilka spektakularnych sukcesów. Członkowie Koła uczestniczyli w Ogólnopolskim Zlocie Turystycznym w Przemyślu (10–13 czerwca 1976 r.). W 1981 roku zajęli I miejsce w eliminacjach wojewódzkich IX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK i reprezentowali województwo bialskopodlaskie na eliminacjach centralnych.

Każdego roku młodzież skupiona w SKKT brała udział w organizowanych przez radzyński Oddział PTTK rajdach pieszych, w tym w Pieszym Rajdzie Kleebergowskim (w październiku) oraz w Rajdzie Zwycięstwa – najczęściej trasami bitew partyzanckich w Lasach Parczewskich (w maju).

Od dnia 1 września 1983 r. do 31 sierpnia 2004 r. funkcję opiekuna SKKT PTTK nr 21 przy Liceum Ogólnokształcącym pełnił pan mgr Tadeusz Pietras, nauczyciel historii i wicedyrektor szkoły. Praca członków SKKT skoncentrowała się na przygotowaniach i udziale w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym PTTK.

SKKT było gospodarzem i współorganizatorem eliminacji oddziałowych oraz eliminacji wojewódzkich OMTTK. Trzykrotnie drużyny SKKT nr 21 zdobywały I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i reprezentowały województwo bialskopodlaskie (po reformie administracyjnej w 1998 roku lubelskie) na eliminacjach centralnych. Było to w 1989 roku (Pokrzywna), 1998 (Szczecin) i 2002 (Biłgoraj).

.

.

Uczestnicy i organizatorzy wojewódzkiego etapu XIII OMTTK

(2.06.1984 r.)

.

Członkowie SKKT pod opieką pana mgr Tadeusza Pietrasa uczestniczyli w wielu imprezach turystyki kwalifikowanej. Były to rajdy piesze (m.in. Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski, Rajd Spółdzielczości Mieszkaniowej oraz rajdy zimowe trasą nadbużańską w roku 1985 i 1986, rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich do lasu koło wsi Sitno, Rajd Zwycięstwa Szlakami Bitew Partyzanckich w Lasach Parczewskich), rowerowe (Szlakiem Sienkiewicza do Woli Okrzejskiej, Szlakiem Wyznań i Kultur do Włodawy, Holi i Sosnowicy) oraz marsze na orientację, które od początku lat 90-tych stały się specjalnością radzyńskiego Oddziału PTTK.

.

.

Członkowie naszego SKKT na trasie II Zimowego Rajdu Nadbużańskiego

(10.02.1986 r.)

.

1 września 2004 r. opiekunem SKKT PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym został pan mgr Robert Mazurek, nauczyciel wychowania fizycznego, wcześniej uczeń liceum i bardzo aktywny członek Koła.

Nowy opiekun SKKT kontynuował dotychczasowe formy pracy oraz wprowadził wiele nowych pomysłów. Jednym z nich jest organizacja w ferie zimowe imprezy turystyczno-rekreacyjnej pod nazwą „Zima w Mieście”. Pod opieką pana mgr Roberta Mazurka uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim każdego roku uczestniczą w wielu imprezach turystyki kwalifikowanej. Są to Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa (wrzesień), Pieszy Rajd Kleebergowski (październik), Radzyńskie Marsze na Orientację – „AZYMUCIAK” (listopad), Marsze na Orientację pamięci Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów (marzec) oraz Wiosenne Marsze na Orientację – „WIOSnO” (kwiecień).

.

.

Członkowie SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim uczestniczący w V Rajdzie Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa

(9.09.2005 r.)

.

W 2006 roku członkowie SKKT uczestniczyli w spotkaniu ze słynną podróżniczką, Elżbietą Dzikowską. Okazją do spotkania była promocja najnowszej książki pani Elżbiety pod tytułem "Groch i kapusta czyli podróżuj po Polsce". Z kolei 15 maja 2007 r., na zaproszenie pana mgr Roberta Mazurka, nasze miasto odwiedził Janusz Sapa - redaktor naczelny legendarnego pisma "Poznaj swój kraj". W ramach tej wizyty odbyły się dwa spotkania. Pierwsze, z młodzieżą radzyńskich szkół, miało miejsce w wypełnionej po brzegi sali kina "Oranżeria". Drugie, na które zostali zaproszeni nauczyciele, działacze turystyczni oraz opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, odbyło się w naszej szkole. Plonem wizyty Janusza Sapy była obszerna prezentacja Radzynia na łamach "Poznaj swój kraj".

.

.

Nauczyciele, działacze turystyczni oraz opiekunowie Szkolnych Kół

Krajoznawczo-Turystycznych uczestniczący w spotkaniu z Januszem Sapą

(15.05.2007 r.)

.

Wieloletnia praca SKKT znajduje odzwierciedlenie w kronikach. Szczególnie ostatnich pięć tomów, zawierających dokumentację pracy z lat 2004–2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011, są prowadzone w sposób niezwykle profesjonalny.

SKKT jest inspiratorem bardzo wielu imprez krajoznawczych w szkole. Dzięki temu, że w jego skład wchodzą uczniowie z większości klas, są oni inspiratorami wycieczek w tym wielodniowych w Karkonosze, Tatry, Pieniny, Bieszczady, biwaków, zielonych szkół oraz bardzo ciekawej imprezy, jaką były w 1997 r. 12-dniowy obóz szkoleniowy w Krakowie oraz w 2005 r. obóz językowy w Karpaczu. 23 maja 2009 r. odbył się I Zlot Członków i Sympatyków Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim.

Trzy lata z rzędu, tj. w 2007, 2008 i 2009 roku, w następstwie bogatej i wartościowej działalności, SKKT PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim otrzymało, przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Zarząd Główny PTTK, tytuł najaktywniejszego Koła w Polsce.

.

.

Gratulacje oraz dyplom laureata I miejsca ogólnopolskiego finału

V edycji konkursu na "Najlepszy SKKT" odebraliśmy z rąk

Wawrzyńca Rocha Kowalskiego /z-cy Dyrektora Departamentu

Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach MEN/

(11.12.2007 r.)

.

     

.

Na kanwie naszych sukcesów, 13 maja 2011 r. Minister Sportu i Turystyki, na wniosek Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, odznaczył I LO w Radzyniu Podlaskim Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”. Okazją do jej wręczenia była ceremonia podsumowania XVIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

 

.

Zaproszeni goście, organizatorzy oraz przedstawiciele naszej szkoły

po zakończeniu ceremonii podsumowania XVIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

(13.05.2011 r.)

 

Dodatkowo dyrektor naszej szkoły, Pan Tadeusz Pietras, wieloletni opiekun SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim, został uhonorowany wyróżnieniem w postaci dyplomu i medalu "Nauczyciel Kraju Ojczystego". Ceremonia wręczenia odznaczenia miała miejsce 20 września 2011 r. pod patronatem i z osobistym udziałem Ministra Edukacji Narodowej, Pani Katarzyny Hall.

 

.

Wspólnie z Minister Edukacji Narodowej Pania Katarzyną Hall

po ceremonii wręczenia wyróżnień "Nauczyciel Kraju Ojczystego"

(20.09.2011 r.)

 

Praca SKKT stanowi istotny wkład w realizację programu wychowawczego szkoły oraz planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, szczególnie w części dotyczącej wychowania patriotycznego. Są to wyżej wymienione rajdy, które przypominają m.in. ostatnią bitwę wojny obronnej we wrześniu 1939 r., mord harcerzy radzyńskich dokonany przez Niemców w 1940 r. czy ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój krajoznawstwa i turystyki w środowisku młodzieży szkolnej.

Organizowane i współorganizowane w ostatnim czasie przez SKKT imprezy na orientację stanowią bardzo ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu, będącą alternatywą dla wielu najczęściej mało wartościowych programów telewizyjnych czy nawet dla alkoholu i narkotyków. Udział młodzieży w tak wielu imprezach turystycznych i krajoznawczych, które w większości mają miejsce na terenie Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego to najlepsza okazja do ukazywania bogatej historii i dorobku kulturalnego naszej „Małej Ojczyzny”.

 

POWRÓT DO POCZĄTKU